SİTE ÜYELİK ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel site kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. 

Deneme Sınavları Modülümüze üye olup kullananlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

https://sinav.okan.edu.tr adresindeki web sitemiz ve ona bağlı tüm sayfalar İstanbul Okan Üniversitesi tarafından hazırlatılmış ve tüm fikri mülkiyet hakları İstanbul Okan Üniversitesine aittir. İş bu site kullanım koşullarının sonraki maddelerinde https://sinav.okan.edu.tr adresindeki web modülümüz “site” olarak, İstanbul Okan Üniversitesi “Üniversite” olarak, üyelik koşullarını kabul edip sisteme kaydolan üyeler ise “kullanıcı” olarak belirtilecektir. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Bir kullanıcı olarak sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, bu sözleşmeyi ve Kişisel Verilerin Korunması politikasını okuduğunuzu, anladığınızı, iş bu sözleşmede ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası metninde yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

1. Sorumluluklar:

1.1. Üniversite, Takvim ve içeriği duyurulan sınav denemeleri üzerinde değişiklik yapma hakkını ve sitenin sunum ve teknolojisini yenileme hakkını her zaman saklı tutar. 

1.2. Üniversite, kullanıcının sözleşme konusu deneme sınavı hizmetinden, teknik arızalar dışında belirlenen takvim içinde yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

1.4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri ve Üniversite, süreli ve/veya süresiz şekilde, bu tür üyelikleri askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5. Kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları:

2.1. İşbu sitede yer alan deneme sınavlarının, bilgilerin ve her türlü digital içeriğin tüm fikri mülkiyet hakları üniversiteye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

2.2. Sitede yer alan bilgiler ve digital içerikler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Gizli Bilgi

3.1. Üniversite, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri hangi amaçla toplayacağı, kullanacağı ve dağıtacağını Kişisel Verilerin Korunması Politikası metninin tüm maddelerinde beyan etmiştir. Bu kişisel bilgiler; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Aksi takdirde, Üniversitenin yazılı onayı olmadan açıklanan Gizli Bilgi için, hukuki, mali, idari ve cezai tüm sorumluluk, kullanıcıda olacaktır.

3.3. Gizli Bilgiye ilişkin düzenlemeler, kullanıcı ve Üniversite arasındaki ilişki sona erse dahi, süresiz şekilde devam eder.

4. Garanti Vermeme: 

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. ÜNİVERSİTE TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

5. Kayıt ve Güvenlik 

5.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

5.2. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden üniversite sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Üniversite, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler kullanıcıya, kayıtlı e-posta adresine mail yoluyla ya da kayıtlı GSM numarasına SMS linki yoluyla gönderilecek ve onaylaması istenecek, onaylandığı tarihten itibaren yeniden geçerlilik kazanacaktır.  

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, üniversitenin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.